Pracownia

Architektura & Design

Architekt VCard

Architekt z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń

Wykwalifikowany architekt specjalizujący się w zakresie projektowania architektonicznego i graficznego, posiada głębokie zrozumienie złożoności celów i uwarunkowań procesu twórczego. Ta świadomość koniecznych kompetencji koncentruje się na rozwijaniu estetycznej i zrównoważonej architektury.
Celem całokształtu podjętych działań jest wprowadzenie doskonalszych rozwiązań finalnych przy wspólnym wysiłku specjalistów z pokrewnych branż. Osiągnięcie postępu jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez efektywne rozpoznanie potrzeb indywidualnych i społecznych.

Pomorska Okręgowa Izba Architektów w Gdańsku

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Kierunek Architektura i Urbanistyka

Przeczytaj studium przypadku →

Zarządzanie projektami

W jaki sposób zarządzamy projektami?

Architektura to dziedzina wiedzy, na którą składają się istotne czynniki natury praktycznej i teoretycznej. Wszystkie określone elementy warsztatu projektowego muszą ze sobą ściśle współpracować zarówno w celach użytecznych, jak i poznawczych. Dominujący wpływ na zrównoważone planowanie przestrzeni ma zintegrowana praca zespołu projektowego. Podejście to łączy aspekty materialne i symboliczne w poprzez działania projektowe mające na celu ekologiczną odnowę środowiska i płynną integrację struktury krajobrazu.

Przeczytaj studium przypadku →

Współpraca z klientami

W jaki sposób pracujemy?

W pierwszej fazie współpracy z klientem, po wstępnych konsultacjach, przygotowujemy projekt koncepcyjny identyfikujący kluczowe parametry inwestycji takie jak przeznaczenie, skala, oraz wstępne plany i schematy. Kolejnym etapem jest opracowanie szczegółowych rysunków technicznych. W tym czasie weryfikujemy kompletność i poprawność wykonywanej dokumentacji projektowej. Wspieramy naszych klientów w konkursach na dotacje unijne oraz negocjacjach z kontrahentami. Gdy projekt wchodzi w ostatnią fazę realizacji, zajmujemy się nadzorem na budowie w celu zdefiniowania wszelkich kwestii technicznych. Stała współpraca z klientami, wykonawcami i profesjonalistami jest niezbędna do utrzymania zbilansowanych kosztów, najlepszych możliwych standardów i wydajnych rozwiązań końcowych.

Przeczytaj studium przypadku →

Zakres działalności projektowej

Jakie usługi projektowe wykonujemy?

Zarządzanie wsystkimi etapami procesu budowlanego

Projektowanie koncepcyjne i wykonawcze

Opracowywanie dokumentacji projektowej architektonicznej oraz budowlanej

Tworzenie modeli 3D, renderingów oraz wizualizacji

Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego

Przeczytaj studium przypadku →

Planowanie przestrzeni

Niezbędnymi umiejętnościami w tym procesie twórczym są analiza rozpoznawcza oraz definiowanie kluczowych zagadnień połączone z solidną wiedzą zawodową. W tym rozumieniu, planowanie przestrzenne wymaga zintegrowanych metod pracy. Architektura powinna współtworzyć przestrzeń poprzez efektywne rozwiązania projektowe. Zrównoważone planowanie ma na celu rozwijanie celów zarówno kulturowych, jak i indywidualnych.

Dotychczasowa praktyka zawodowa obejmuje opracowanie wielu szczegółowych dokumentacji projektowych na każdym etapie wykonawczym.

Przeczytaj studium przypadku →

Białe obramowanie

Profil zawodowy

Architekt zrzeszony w Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów w Gdańsku posiada uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Skuteczny koordynator zarządza procesem budowlanym na etapie projektowym i wykonawczym.
Komunikatywny specjalista z potwierdzoną wieloletnią praktyką zawodową w zakresie projektowania architektonicznego, architektury krajobrazu oraz konserwacji zabytków. Posiada predyspozycje do prowadzenia zespołu projektowego i organizacji współpracy projektantów, inżynierów i wykonawców. Kwalifikacje powyższe łączą się z umiejętnościami programowymi, wiedzą techniczną i praktyką w efektywnym zarządzaniu projektami.

Przeczytaj studium przypadku →

Czarne pasy

Aktualna specjalizacja

Bieżące zobowiązania obejmują projekty dofinansowywane z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i wspierające przejście na bardziej innowacyjne i energooszczędne systemy. Zajmujemy się również zarządzaniem projektami i nadzorem nad inwestycjami związanymi z architekturą mieszkaniową, wystrojem wnętrz oraz rewitalizacją obiektów o charakterze zabytkowym.

Przeczytaj studium przypadku →

Programy

AutoCAD

SketchUp + V-Ray

ArchiCAD

Artlantis Studio

Adobe Photoshop

Micro Station

3D Max Studio

Revit

Kosztorysowanie budowlane

Oprogramowanie do sporządzania certyfikatów energetycznych

Inne programy do projektowania architektonicznego i graficznego

Przeczytaj studium przypadku →