Kiosk żydowski

POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich

Projekt zabytkowego Kiosku żydowskiego zlokalizowanego przy Placu Grzybowskim w Warszawie jest częścią Programu Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego pod nazwą „Przystanek Tuwim” realizowanego we współpracy z POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Żydowską Gminą Wyznaniową w Warszawie.

  • Branża

    Architektura

  • Projekt

    Architektoniczno-budowlany

  • Obiekt

    Kiosk żydowski