Architektura & Design
Autorska Pracownia Architektury

Renata Stefania Węsierska

project img 01 076

Planowanie przestrzeni

Niezbędnymi umiejętnościami w tym procesie twórczym są analiza rozpoznawcza oraz definiowanie kluczowych zagadnień połączone z solidną wiedzą zawodową. W tym rozumieniu, planowanie przestrzenne wymaga zintegrowanych metod pracy. Architektura powinna współtworzyć przestrzeń poprzez efektywne rozwiązania projektowe. Zrównoważone planowanie ma na celu rozwijanie celów zarówno kulturowych, jak i indywidualnych.

Profil zawodowy Architekta

Architekt zrzeszony w Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów w Gdańsku posiada uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Skuteczny koordynator zarządza procesem budowlanym na etapie projektowym i wykonawczym.
Komunikatywny specjalista z potwierdzoną wieloletnią praktyką zawodową w zakresie projektowania architektonicznego, architektury krajobrazu oraz konserwacji zabytków. Posiada predyspozycje do prowadzenia zespołu projektowego i organizacji współpracy projektantów, inżynierów i wykonawców. Kwalifikacje powyższe łączą się z umiejętnościami programowymi, wiedzą techniczną i praktyką w efektywnym zarządzaniu projektami.

Pomorska Okręgowa Izba Architektów w Gdańsku

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Politechnika Gdańska

Wydział Architektury

Kierunek Architektura i Urbanistyka

– AutoCAD
– SketchUp + V-Ray
– ArchiCAD
– Artlantis Studio
– Adobe Photoshop
– Micro Station
– 3D Max Studio
– Revit
– Kosztorysowanie budowlane
– Oprogramowanie do sporządzania certyfikatów energetycznych
– Inne programy do projektowania architektonicznego i graficznego

Polski

English

Русский

Deutsch

עברית

budynek koncepcyjny

Aktualna specjalizacja

Bieżące zobowiązania obejmują projekty dofinansowywane z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i wspierające przejście na bardziej innowacyjne i energooszczędne systemy. Zajmujemy się również zarządzaniem projektami i nadzorem nad inwestycjami związanymi z architekturą mieszkaniową, wystrojem wnętrz oraz rewitalizacją obiektów o charakterze zabytkowym.