Architektura & Design
Autorska Pracownia Architektury

Renata Stefania Węsierska

Zarządzanie projektem

Architektura to dziedzina wiedzy, na którą składają się istotne czynniki natury praktycznej i teoretycznej. Wszystkie określone elementy warsztatu projektowego muszą ze sobą ściśle współpracować zarówno w celach użytecznych, jak i poznawczych. Dominujący wpływ na zrównoważone planowanie przestrzeni ma zintegrowana praca zespołu projektowego. Podejście to łączy aspekty materialne i symboliczne w poprzez działania projektowe mające na celu ekologiczną odnowę środowiska i płynną integrację struktury krajobrazu.

Kompetencje architektoniczne

Wykwalifikowany architekt specjalizujący się w zakresie projektowania architektonicznego i graficznego, posiada głębokie zrozumienie złożoności celów i uwarunkowań procesu twórczego. Ta świadomość koniecznych kompetencji koncentruje się na rozwijaniu estetycznej i zrównoważonej architektury.
Celem całokształtu podjętych działań jest wprowadzenie doskonalszych rozwiązań finalnych przy wspólnym wysiłku specjalistów z pokrewnych branż. Osiągnięcie postępu jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez efektywne rozpoznanie potrzeb indywidualnych i społecznych.
Dotychczasowa praktyka zawodowa obejmuje opracowanie wielu szczegółowych dokumentacji projektowych na każdym etapie wykonawczym.

imgmalach

Współpraca z klientami

W pierwszej fazie współpracy z klientem, po wstępnych konsultacjach, przygotowujemy projekt koncepcyjny identyfikujący kluczowe parametry inwestycji takie jak przeznaczenie, skala, oraz wstępne plany i schematy. Kolejnym etapem jest opracowanie szczegółowych rysunków technicznych. W tym czasie weryfikujemy kompletność i poprawność wykonywanej dokumentacji projektowej. Wspieramy naszych klientów w konkursach na dotacje unijne oraz negocjacjach z kontrahentami. Gdy projekt wchodzi w ostatnią fazę realizacji, zajmujemy się nadzorem na budowie w celu zdefiniowania wszelkich kwestii technicznych. Stała współpraca z klientami, wykonawcami i profesjonalistami jest niezbędna do utrzymania zbilansowanych kosztów, najlepszych możliwych standardów i wydajnych rozwiązań końcowych.

arch studio img 03