Rewitalizacja stodoły i stajni

Projekt rewitalizacji odkrywa architektoniczne piękno i oryginalność zabytkowych budynków znajdujących się na terenie założenia pałacowo-parkowego z gospodarstwem rolnym w województwie kujawsko-pomorskim. Cały historyczny układ urbanistyczny tej nieruchomości objęty jest ochroną konserwatorską ze względu na jego unikalne wartości w zakresie formy i stylu architektonicznego. Neogotycki pałac wraz z parkiem został założony w drugiej połowie XIX w po stronie wschodniej. Pozostałe budynki inwentarskie i magazynowe są rozplanowane wokół dużego dziedzińca po stronie zachodniej. Głównym założeniem projektowym jest renowacja i dostosowanie całego założenia do potrzeb nowoczesnego ośrodka jeździeckiego z zapleczem hotelowym i treningowym. W pierwszym etapie rewitalizacją zostaną objęte budynki zabytkowej stajni i stodoły. Elewacje budynków wykonane są z cegły z charakterystycznymi detalami architektonicznymi w postaci łuków i sterczyn. Oba obiekty są kryte dwuspadowymi dachami o konstrukcji drewnianej. Elementy budynku takie jak ściany zewnętrzne oraz konstrukcja dachu wymagają częściowego odtworzenia lub remontu z wykorzystaniem materiałów tradycyjnych takich jak: cegły, kamienie i drewno. Całkowicie zniszczone elementy budynków zostaną wypełnione dużymi współczesnymi przeszkleniami. Po zakończeniu prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych wnętrza obu budynków uzyskają nowy wystrój i zostaną dostosowane do nowej funkcji.