Renowacja budynków

Konserwacja zabytków jest podstawową metodą na zachowanie jednolitości architektonicznej budynków o charakterze historycznym. Cały proces renowacji obiektów zabytkowych wymaga stałej współpracy zespołu specjalistów doświadczonych w tej dziedzinie takich jak: archeolodzy, konserwatorzy zabytków, architekci i architekci krajobrazu, konstruktorzy, oraz inni eksperci i rzeczoznawcy. Cały proces konserwatorski obejmujący prace projektowe i prace konserwatorskie wymaga spójnej koordynacji wszystkich zadań i procesów. Prace projektowe i badawcze to cały obszar działań podejmowanych na zewnątrz i wewnątrz budynku, który wymaga przygotowania opracowań takich jak: szczegółowa inwentaryzacja, program prac konserwatorskich, kwerenda historyczna, ekspertyzy konstrukcyjne i mikologiczne, oraz wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy. Często pojawia się konieczność przygotowania uzupełniających opinii i ekspertyz. Wykonawczy proces restauracji fizycznej obiektu obejmuje etapy, takie jak stabilizacja, rehabilitacja, rewitalizacja i odbudowa.