Pracownia Architektoniczna

→ Projektowanie koncepcyjne, projekty budowlane i wykonawcze

→ Projektowanie przestrzeni, modelowanie 3D i tworzenie wizualizacji

→ Zarządzanie procesem budowlanym

Jesteśmy kreatywnym zespołem projektowym z Trójmiasta składającym się z architektów, architektów wnętrz i projektantów branżowch. Specjalizujemy się w kompleksowym projektowaniu architektonicznym i budowlanym oraz strategią rozwoju inwestycji.


Skuteczne zarządzanie projektami architektonicznymi i strategiami rozwoju inwestycji

Studio Architektury

Tworzymy nowoczesne projekty wspierające rozwój technologiczny.

Zapewniamy sukcesywną realizację projektów w dziedzinie architektury wraz ze skuteczną koordynacją działań kreatywnego zespołu projektantów, rzeczoznawców i wykonawców branżowych. Specjalizujemy się w zintegrowanym procesie planowania architektury zrównoważonej, obiektów komercyjnych i użyteczności publicznej oraz zabudowy mieszkaniowej i hotelowej.

Studio Architektury Wnętrz i Realizacji Inwestycji specjalizuje się w kompleksowych usługach projektowych i wykonawczych w dziedzinie aranżacji i wyposażenia wnętrz w systemie Projekt i budowa.

Przeczytaj studium przypadku →

Rozpocznij Projekt

Zrealizowaliśmy 1500+ projektów architektonicznych i wielobranżowych.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z naszym kreatywnym zespołem projektowym przy realizacji dowolnego zamierzenia budowlanego. Dostarczamy pełną dokumentację projektową i prowadzimy inwestycję krok po kroku.

Zamów Newsletter

Zostań jednym z naszych 1000+ subskrybentów. Czytaj najlepsze treści.

Sekcja zawiera stale aktualizowane wiadomości na temat realizowanych przez naszą pracownię projektów architektonicznych i inwestycji. Wszystkie bieżące projekty wspierają zrównoważony rozwój i nowoczesne technologie w architekturze.


Kreatywność w projektowaniu architektonicznym polega na niestandardowym myśleniu w dziedzinie, która wymaga najwyższych standardów.


Eksponowane kompetencje projektowe

→ Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to koncepcja projektowania budynków podnoszących komfort życia .

→ Projektowanie BIM

Technologia BIM czyli modelowanie informacji o budynku, tworzenie wielowarstwowych modeli budynków do projektowania i eksploatacji.

→ Projekt i budowa

System zintegrowanego projektowania i budowy, w .którym wykonawca podejmuje się przeprowadzenia procesu budowlanego od projektu do wykonania pod klucz

→ Zrównoważone budownictwo

Zrównoważony budynek to obiekt wzniesiony i użytkowany w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko. Zapewniający komfort użytkownikom oraz odporny na zmianę klimatu. Zmniejszenie zużycia energii, stosowanie odnawialnych źródeł energii

→ Rewitalizacja terenów zabytkowych

Działania rewitalizacyjne terenów miejskich lub wiejskich o charakterze zabytkowym polegające na renowacji zabudowy i projektowanie nowego przeznaczenia mające na celu podniesienie poziomu życia i integralności.

→ Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii (OZE) to zasoby energetyczne zasilane energią słoneczną, wiatru, wodną lub geotermalną. W tym pojęciu mieszczą się wszystkie pogramy mające na celu transformację energetyczną budynków.

→ Konkursy na dotacje ze funduszy UE

Konkursy na dotacje z funduszy europejskich z przeznaczeniem na realizacje programów poprawy energooszczędności budynków publicznych i renowacje obiektów objętych ochroną konserwatorską.

→ Programy kulturalne i artystyczne

Programy o charakterze kulturalnym lub artystycznym polegajace na organizacji ekspozycji i wystaw tematycznych, informacyjnych lub okolicznościowych oraz upamiętniających wydarzenia historyczne.

→ Programy aktywności sportowej

Są to programy, mające na celu rozwój obszarów i urządzeń sportowych, które jesztniającze do niedawna były niedostatecznie eksponowane oraz zwiększajace aktywność sportową mieszkańców.

→ Programy aktywności społecznej

Programy aktywności społecznej dotyczą projektów realizowanych w ramach różnych form pomocy, mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego i zmianę poprzez rozwój i wzmocnienie określonych kompetencji.

→ Miasto przyjazne seniorom

Projekty mające na celu zwiększnie aktywności społecznej i towrzenie przestrzeni przyjaznych osobom w podeszłym wieku

Projekty realizowane w celu osiągnięcia strategicznych celów

Newsletter

Najnowsze projekty

Sekcja zawiera stale aktualizowane wiadomości na temat realizowanych przez naszą pracownię projektów architektonicznych i inwestycji. Wszystkie bieżące projekty wspierają zrównoważony rozwój i nowoczesne technologie w architekturze.

 • Hello world!

 • Architektura wnętrz

 • Technologia BIM, czyli Modelowanie informacji o budynku

Informacje branżowe

Zrealizowaliśmy 1500+ projektów architektonicznych i wielobranżowych.

Architektura & Design Architekt Renata Stefania Węsierska realizuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, budowy i obsługi inwestycji. Specjalizujemy się w zintegrowanym procesie planowania architektury zrównoważonej, obiektów komercyjnych i użyteczności publicznej oraz zabudowy mieszkaniowej i hotelowej. Niezależnie, czy projektujemy budynek, zagospodarowanie terenu, czy renowację zabytków, zawsze angażujemy się w zrównoważone rozwiązania poprawiające komfort życia.

Dostarczamy wysokiej jakości projekty architektoniczne i wielobranżowe oraz zapewniamy stały nadzór autorski i inwestycyjny na każdym etapie procesu budowlanego. Stosujemy innowacyjne rozwiązania projektowe i technologiczne sprzyjające tworzeniu nowoczesnych przestrzeni odpowiadających najwyższym standardom związanym z komfortem, użytecznością i energooszczędnością. Zapewniamy sukcesywną realizację projektów w dziedzinie architektury wraz ze skuteczną koordynacją działań kreatywnego zespołu projektantów, rzeczoznawców i wykonawców branżowych.

Zapraszamy do współpracy w zakresie planowania architektonicznego i urbanistycznego. Wykonujemy kompleksowe projekty budynków wraz z ich otoczeniem i architekturą wnętrz. W procesie projektowym stosujemy nowoczesne metody pracy, rozwiązania technologiczne oraz programy do trójwymiarowego modelowania informcji o budynkach.

Projekty budynków:

Zabudowa hotelowa i mieszkaniowa

Budynki biurowe, komercyjne i usługowe

Budynki użyteczności publicznej

Budynki ochrony zdrowia

Obiekty sportowe

Renowacje budynków zabytkowych

Architektura wiejska

Zarządzanie projektami:

Projekty koncepcyjne

Inwentaryzacje budowlane

Badania i ekspertyzy

Projekty zagospodarowania terenu

Opracowanie dokumentacji projektowej

Kosztorysowanie

Nadzorowanie budowy

Architektura zrównoważona

Zintegrowane usługi w zakresie planowania architektonicznego obejmują zarządzanie oraz jednoczesną pracę nad szeregiem wielobranżowych projektów. Zorganizowany system pracy potwierdza ten aspekt naszego zaangażowania w zrównoważony proces twórczy i ma dominujący wpływ na realizację zamierzonych inwestycji.

Przeczytaj studium przypadku →

Architektura wnętrz

Zintegrowane usługi w zakresie planowania architektonicznego obejmują zarządzanie oraz jednoczesną pracę nad szeregiem wielobranżowych projektów. Zorganizowany system pracy potwierdza ten aspekt naszego zaangażowania w zrównoważony proces twórczy i ma dominujący wpływ na realizację zamierzonych inwestycji.

Przeczytaj studium przypadku →

Architektura krajobrazu

Usługi w zakresie architektury krajobrazu obejmują kompleksowe planowanie zagospodarowania terenu i zieleni. Naszym celem jest tworzenie estetycznych i unikalnych rozwiązań kompozycyjnych z głównymi ideami skoncentrowanymi na osiągnięciu jedności architektonicznej, w aspektach materialnym i symbolicznym.

Przeczytaj studium przypadku →

Renowacja zabytków

Budynki zabytkowe wymagają nowoczesnych i trwałych metod konserwatorskich połączonych ze świadomością czynników przedłużających ich istnienie i integralność. Tworzymy precyzyjne projekty renowacji w wyniku zrównoważonej współpracy ekspertów branżowych, łącząc solidną wiedzę naukową, artystyczną i rzemieślniczą.

Przeczytaj studium przypadku →

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami budowlanymi to kompleksowy proces planowania, organizacji, monitorowania i kontrolowania działań związanych z realizacją projektu budowlanego, aby zapewnić jego terminowe ukończenie, zgodnie z założeniami, budżetem i wymaganiami jakościowymi.

Przeczytaj studium przypadku →

Projektowanie budynków BIM

BIM (Building Information Modeling) to zaawansowany system modelowania, który integruje dane dotyczące projektowania, konstrukcji i zarządzania obiektami budowlanymi w jednej platformie. Umożliwia to lepszą koordynację między różnymi specjalistami, optymalizację procesów projektowych i budowlanych oraz usprawnienie zarządzania budynkiem przez cały cykl życia.

Przeczytaj studium przypadku →

Modelowanie 3D i rendering

W praktyce, proces modelowania 3D i renderowania jest zazwyczaj ściśle powiązany. Architekci najpierw tworzą trójwymiarowe modele swoich projektów przy użyciu oprogramowania do modelowania 3D, a następnie renderują te modele, aby uzyskać realistyczne wizualizacje. Renderowanie może być czasochłonne, szczególnie przy tworzeniu wysokiej jakości wizualizacji, ale pozwala na stworzenie efektownych prezentacji, które pomagają w zrozumieniu i promowaniu projektów architektonicznych. Modele 3D są niezwykle przydatnym narzędziem w architekturze, umożliwiającym wizualizację projektów i prezentację koncepcji klientom oraz zespołom projektowym.

Przeczytaj studium przypadku →

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to koncepcja, która zakłada harmonijną równowagę między wymaganiami dzisiejszego społeczeństwa a potrzebami przyszłych pokoleń, zapewniając równocześnie ochronę środowiska naturalnego. Jest to podejście, które dąży do zaspokojenia potrzeb ludzi, rozwijając jednocześnie gospodarkę i respektując ograniczone zasoby naturalne oraz zdolność ekosystemów do regeneracji. Nowoczesne budynki wykorzystują zaawansowane technologie energooszczędne, takie jak inteligentne systemy zarządzania energią, oświetleniem LED, izolacje termiczne, panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.

Przeczytaj studium przypadku →

Nowoczesne technologie

Nowoczesne technologie odgrywają coraz większą rolę w architekturze, umożliwiające realizację śmiałych rozwiązań projektowych w zakresie architektury, konstrukcji czy wyposażenia instalacyjnego. Do tych technologii należą: budynki wysokonergooszczędne, inteligentne systemy zarządzania budynkami, nowoczesne materiały i techniki konstrukcyjne, modelowanie 3D, wizualizacje i symulacje cyfrowe, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona.

Przeczytaj studium przypadku →

Dziedziny działalności:

Architektura zrónoważona

Architektura wnętrz

Architektura krajobrazu

Konserwacja i renowacja zabytków

Projektowanie graficzne i reklama

Usługi projektowe:

Projekty koncepcyjne

Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty w systemie BIM

Zarządzanie projektami

Nadzór budowlany i autorski

Ekspertyzy, badania i programy konserwatorskie

Architektura zrównoważona

Architektura zrównoważona to nowoczesne podejście do projektowania.

Architektura zrównoważona to podejście do projektowania i budowy budynków, które ma na celu minimalizowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne, poprawę jakości życia ludzi oraz zapewnienie długoterminowej zrównoważonej użyteczności budynków i infrastruktury. Koncepcja ta bierze pod uwagę cały cykl życia budynku, począwszy od etapu projektowania i budowy, przez eksploatację, aż do jego wyburzenia i ponownego wykorzystania materiałów.

Programy
artystyczne
i kulturalne

Architektura zrównoważona to nowoczesne podejście do projektowania.

Programy kulturalne i artystyczne w kontekście architektury często obejmują organizację wystaw, wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz planowanie ekspozycji w przestrzeniach muzealnych, galeriach czy centrach kulturalnych. W ramach tych programów architekci współpracują z artystami i kuratorami, aby stworzyć inspirujące i atrakcyjne dla publiczności środowisko, wykorzystując modele 3D do wizualizacji projektów oraz planowania elementów ekspozycji. Są one również wykorzystywane w planowaniu elementów ekspozycji, umożliwiając dokładne rozmieszczenie eksponatów i przestrzenną analizę aranżacji. Planowanie elementów ekspozycji odgrywa kluczową rolę w tworzeniu atrakcyjnych przestrzeni wystawienniczych. Architekci uwzględniając potrzeby organizatorów i charakter wystawy, projektują odpowiednią aranżację przestrzeni, wybierają materiały oraz planują oświetlenie i prezentację eksponatów, co umożliwia skuteczne przekazanie treści oraz zapewnienie satysfakcji odwiedzającym.

Projektowanie architektury wnętrz

Nowoczesne podejście do projektowania architektury wnętrz ma na celu tworzenie przestrzeni dożycia przystosowanej do potrzeb człowieka.

Architektura wnętrz to dziedzina projektowania, która skupia się na planowaniu i aranżacji przestrzeni wewnątrz budynków, mając na celu stworzenie funkcjonalnych, estetycznych oraz harmonijnych wnętrz. Specjaliści od architektury wnętrz uwzględniają potrzeby klientów, ergonomię oraz zastosowanie odpowiednich materiałów i kolorów w celu stworzenia przyjemnego i komfortowego środowiska.

Projektowanie architektury krajobrazu

Architektura zrównoważona to nowoczesne podejście do projektowania.

Architektura krajobrazu koncentruje się na projektowaniu i kształtowaniu przestrzeni zewnętrznych, takich jak ogrody, parki czy tereny rekreacyjne. Jej celem jest harmonijne łączenie elementów naturalnych i sztucznych oraz tworzenie otwartych, estetycznych przestrzeni, które sprzyjają relaksowi i aktywności na świeżym powietrzu.

Renowacja budynków zabytkowych

Architektura zrównoważona to nowoczesne podejście do projektowania.

Renowacja budynków zabytkowych to proces przywracania dawnej świetności i wartości historycznej obiektów architektonicznych. Wymaga on zachowania oryginalnych cech i elementów konstrukcyjnych, jednocześnie dostosowując je do współczesnych standardów funkcjonalności i bezpieczeństwa. Renowacja zabytkowych budynków ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz promowanie świadomości historycznej.

Referencje

Gremi Media

Ringier Axel Springer Media

Polin Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Partnerzy

Blog o architekturze i sztuce projektowania

Autorska pracownia architektury

Studio architektury wnętrz

Studio grafiki projektowej i reklamy

Koncepcja →

Koncepcja architektoniczna jest wstępnym etapem procesu projektowania budynku lub obiektu architektonicznego. Stanowi ona pierwszy zarys pomysłu na przyszłą realizację i określa główne założenia projektu architektonicznego. Jest to swoisty plan ogólny, który przedstawia główne koncepcje dotyczące formy, funkcji, układu przestrzennego oraz charakterystyki estetycznej projektowanego obiektu.

 • Profesjonalne i ciekawe artykuły
 • Przegląd aktualnych projektów
 • Informacje o innowacyjności i zrównoważonym rozwoju

Zobacz studium przypadku →

Projekt →

Projekt budowlany to kompleksowa dokumentacja techniczna, która opisuje wszystkie szczegóły i elementy planowanego budynku lub obiektu budowlanego. Jest to plan, który precyzuje wszystkie niezbędne informacje dotyczące budowy, włączając w to architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne, oraz inne aspekty techniczne i funkcjonalne. Projekt budowlany stanowi podstawę dla realizacji danego przedsięwzięcia budowlanego i jest wykorzystywany przez wszystkie zaangażowane strony w procesie budowlanym.

 • Profesjonalne i ciekawe artykuły
 • Przegląd aktualnych projektów
 • Informacje o innowacyjności i zrównoważonym rozwoju

Zobacz studium przypadku →

Budowa →

Budowa to proces konstrukcyjny, który obejmuje realizację planowanego projektu budowlanego, czyli wznoszenie budynków, obiektów inżynieryjnych lub infrastruktury. Proces budowy może być złożony i obejmuje wiele etapów, począwszy od przygotowania terenu poprzez wykonanie fundamentów, konstrukcję budynku, instalacje, wykończenie, aż po ostateczne oddanie obiektu do użytku.

 • Profesjonalne i ciekawe artykuły
 • Przegląd aktualnych projektów
 • Informacje o innowacyjności i zrównoważonym rozwoju

Zobacz studium przypadku →

Nadzór autorski →

Nadzór autorski, zwany także nadzorem autorskim nad projektem, odnosi się do nadzoru prowadzonego przez autora projektu, czyli architekta lub inżyniera budownictwa, który jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji projektowej budynku lub infrastruktury. Głównym celem nadzoru autorskiego jest zapewnienie, że prace budowlane są zgodne z założeniami i specyfikacjami projektu oraz że ostateczny produkt spełnia oczekiwania autora projektu.

 • Profesjonalne i ciekawe artykuły
 • Przegląd aktualnych projektów
 • Informacje o innowacyjności i zrównoważonym rozwoju

Zobacz studium przypadku →

Nadzór kierownika budowy→

Nadzór kierownika budowy jest kluczowym elementem w procesie realizacji projektu budowlanego. Kierownik budowy, zwany również kierownikiem budowy lub nadzorcą budowy, ma za zadanie nadzorowanie wszystkich aspektów fizycznej realizacji projektu budowlanego na miejscu budowy.

 • Profesjonalne i ciekawe artykuły
 • Przegląd aktualnych projektów
 • Informacje o innowacyjności i zrównoważonym rozwoju

Zobacz studium przypadku →

Nadzór inwestorski→

Nadzór inwestorski jest to rodzaj nadzoru prowadzony przez osobę lub firmę, która jest inwestorem w projekcie budowlanym. Inwestor jest osobą lub podmiotem, który finansuje i zleca realizację projektu budowlanego, zwykle w celu budowy budynku lub infrastruktury. Nadzór inwestorski polega na ścisłym monitorowaniu postępów prac oraz zapewnieniu zgodności wykonania z założeniami projektu i oczekiwaniami inwestora.

 • Profesjonalne i ciekawe artykuły
 • Przegląd aktualnych projektów
 • Informacje o innowacyjności i zrównoważonym rozwoju

Zobacz studium przypadku →

Publikacje

Budynek zrównoważony technologicznie hi-tech

Projekt budynku inteligentnego

Dom hi-tech został zaprojektowany został zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Minimalistyczna, nowoczesna bryła budynku, wystrój wnętrz i wyposażenie są zintegrowane poprzez nowoczesną estetykę i wysoki komfort budynku. Obiekt jest wyposażony w inteligentne systemy sterowania. 

Przeczytaj studium przypadku →

Willa prowansalska w Nicei

Projekt willi położonej w południowej Francji

Willa w stylu prowansalskim została zaprojektowana jako dom mieszkalny z uwzględnieniem wymogów lokalnej architektury na terenie objetym strefą konserwatorską oraz specyficznych warunków klimatycznych w poudniowej Francji. Budynek jest zlokalizowany w malowniczej ololicy w miejscowości stanowiącej przedmieścia Nicei.

Przeczytaj studium przypadku →